Uşak Üniversitesi’nin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı kapsamında Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Hitit Seramik Ar-Ge ve Tasarım” adlı panel 2 Mayıs 2017 tarihinde Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirildi. 
 

Panele, Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Yrd. Doç. Şirin KOÇAK ÖZESKİCİ, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge Yöneticisi Özkan PEKER, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tasarım Yöneticisi Erolemre KOCA konuşmacı olarak katıldı. Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal SEZER, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Beyhan PAMUK, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölüm Başkanı Prof. İsmail YARDIMCI, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları ve öğrencileri izleyici olarak katıldı. 

  

Katılımın yoğunluğundan dolayı memnuniyetini belirten Uşak Üniversitesi Seramik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Yrd. Doç. Şirin KOÇAK ÖZESKİCİ, merkez kurulumunun amacından ve Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programında merkezin öneminden bahsetti. Daha sonra panele katılan konuşmacılar tarafından Üniversite ve Sanayi işbirliği kapsamında nelerin yapılabileceği konuları ele alındı.

 

 

 

Panel, Prof. Dr. Bilal SEZER’in panel katılımcılarına teşekkür belgelerini takdim etmesiyle son buldu. 

 


03 Mayıs 2017